Terminalkommandon

Här är en lista på användbara kommandon till terminalen i Ubuntu-baserade Linuxdistrobutioner. Jag kommer utöka listan med tiden.
För att starta ett installerat program från terminalen behöver man endast skriva in namnet på programmet för att starta det.

sudo Ger root behörighet i terminalen
cd / Byter till angiven mapp
ls Listar alla mappar och filer på aktuell plats
sudo apt-get update Söker efter uppdateringar
sudo apt-get upgrade Installerar uppdateringar
sudo apt-get autoremove Tar bort paket som ej används
pkill Stänger av angivet program

18/02/2013